Grocery storePå senare år har våra storstadsområden inte bara sett allt fler små mysiga och trendiga blomsterbutiker, utan i minst lika stor utsträckning har vi också sett en ökning av antalet torghandlare som erbjuder blommor och växter. Och vad innebär det här för dig som potentiell ägare av en blomsterbutik? För att förstå det måste vi till att börja med reda ut hur torghandlarna faktiskt opererar.

Det första vi kan konstatera är att torghandlarna i regel är väldigt mycket billigare än innehavare av blomsterbutiker har råd att vara. Och hur kan det komma sig, tänker du kanske nu, de måste väl också köpa blommor till samma priser som vi andra? Ja, det kanske man skulle kunna tro, men faktum är att de flesta blomsterhandlare inte använder samma leverantörer som blomsterbutikerna, utan istället köper stora kvantiteter som skeppas hela vägen till Sverige direkt från Holland. De stora volymerna medför dock en begränsning i färskhet, så det gör att en torghandlare gör betydligt färre inköp per vecka än vad en blomsterbutik gör. I vanliga fall kan man räkna med att en torghandlare bara köper in blommor en gång per vecka, medan blomsterbutik oftast gör det så ofta som tre gånger i veckan, eller till och med fler i vissa fall!

Sedan kommer då frågan om lokalhyra. För även om torghandlarna betalar för sina platser så är det förstås oerhört mycket billigare än att betala för en lokal. Vad kan du som ägare av en blomsterbutik göra för att ändå konkurrera med dessa konkurrenskraftiga uppstickare? Ja, du får helt enkelt se till att vara bättre på det du gör. Du måste kunna mer, vara trevligare, ha ett bredare utbud och kanske viktigare av något annat – erbjuda högre kvalitet! Att du lägger dyra pengar på tre inköp i veckan gör förstås att du nästan alltid har färskare blommor!