Basin purchasesNu när den kostsamma och tidskrävande renoveringen börjar lida mot sitt slut, och du äntligen börjar se ljus i slutet av tunneln, så är det dags att fundera över de första inköpen. Och det här är oerhört viktigt att ha respekt och förståelse för: dina första inköp kommer utgöra en väldigt stor investering. För när du öppnar en helt ny blomsterbutik så finns det väldigt många saker som du måste ha, som du kanske har tagit för givet när du har besökt andra butiker och gjort din marknadsundersökning. För du ska ju givetvis driva en välsorterad butik där dina kunder aldrig är i avsaknad av något, och då är det följaktligen viktigt att göra ordentliga och gedigna basinköp innan du drar igång verksamheten på riktigt.

Så, vad kan dessa första inköp innefatta som är så kostsamt, tänker du kanske nu. Ja, har du exempelvis tänkt kunna erbjuda ett sortiment av krukor? Förmodligen har du det, annars kommer många av dina potentiella kunder sannolikt att bli väldigt besvikna, och förmodligen leta sig till någon annan butik i närheten i stället. Och som vi har konstaterat råder det ju inte direkt någon brist på blomsterbutiker för tillfället. Krukor är ju ett exempel på produkter som det inte nödvändigtvis är så stor omsättning på, men som är skrymmande och dyra och ändå alltid måste finnas i många varierande storlekar, färger och modeller. Och när du väl har gjort det första inköpet kommer du ju snart märka vilka krukor som är populära, och då kunna anpassa kommande inköp utan att behöva ta så stora risker.

Krukor är bara ett exempel på saker som måste finnas i början, och som innebär stora utlägg. Så av just den här anledningen är det viktigt att du budgeterar för att dina basinköp kan bli väldigt mycket mer kostsamma än de löpande inköpen som kommer att ske framöver.